Verantwoording

De achtergrond van het linkerframe is een afbeelding van het plafond van een kapel uit de 2e eeuw gewijd aan H. Callisto (catacomben van Rome).

De in deze afdeling geplaatste bronnen zijn afkomstig uit:

Assendelft, M., van, Mane Novum. Christelijke Latijnse teksten uit de tweede tot negende eeuw. Emmeloord, 1992.
Manen, I., van, Historia. Geschiedenis voor de bovenbouw & staatsinrichting. HAVO & VWO. Amsterdam, 1994.
Verveer, H.,  Syllabus Christendom. Murmelliusgymnasium klas 4. z.p., 1998.


Laatst bijgewerkt: 27 december 2009