Sophronius Eusebius HiŽronymus (347-419/20)

HiŽronymus was een van de vier westerse Kerkvaders naast Ambrosius, Augustinus en Gregorius de Grote. In ca. 379 werd hij tot priester gewijd, waarna hij van 382 tot 385 secretaris van de bisscop te Rome was, die hem opdracht gaf de Latijnse bijbelvertalingen te herzien. In AntiochiŽ wordt hij tot priester gewijd, maar hij bekleedt het ambt niet omdat hij dat strijdig acht met zijn roeping.

Na de dood van bisschop Damasus trok HiŽronymus verbitterd om het uitblijven van de bisschopsmijter naar Palestina, waar hij zich in het gezelschap van een stel (vrouwelijke) volgelingen vestigt in Betlehem. Daar is hij het middelpunt van tal van christelijke meningsverschillen. Daar verbleef hij 34 jaar. Tot zijn dood leidde hij een erudiet en veel corresponderend en publicerend leven. Zijn tegenstanders droeg hij hun feilen na, maar hij had zelf oog voor zijn tekortkomingen. Hij schijnt een lastig en tamelijk onaangenaam mens geweest te zijn met een zeer scherpe tong. Dat hij een vermakelijke pen kon voeren, blijkt uit de vele bewaarde brieven van zijn hand.

Zijn grootste verdienste schuilt in het begin dat hij heeft gemaakt met een nieuwe Latijnse vertaling uit het Hebreeuws en het Grieks van de Bijbel. Later werd dit de Vulgaat of Vulgata genoemd (de vulgaat, letterlijk: de gewone) Daarmee is hij rond 404 klaar. Door dit werk heeft hij grote invloed gehad op het christelijk Latijn.

Hij wordt beschouwd als ťťn van de grote christelijke wetenschappers.

Ook HiŽronymus is in de middeleeuwen en de renaissance een geliefd onderwerp in de schilderkunst. Vanwege zijn bezigheden wordt hij meestal afgebeeld met manuscripten bij de hand. Vaak is hij in het gezelschap van een leeuw. Volgens een vijftiende-eeuwse legende zou HiŽronymus een manke leeuw bevrijd hebben van een doorn in zijn poot, om hem vervolgens te gebruiken als huisdier. Meestal draagt hij een rode kardinaalshoed (omdat in de legendes de priesterwijding in AntiochiŽ een bisschopswijding is geworden).


Laatst bijgewerkt: 27 december 2009